Portfolio > COMMERCIAL PHOTOGRAPHY

The ART of Fashion
spread Urban Times Magazine
Kansas City, Missouri
The ART of Fashion
spread Urban Times Magazine
Kansas City, Missouri
2008